Arkánum

V kukátku dalekohledu jsi zahlédl podivnou věc. Zprvu sis myslel, že je to velký pták, možná káně, ale když jsi pořádně zaostřil, spatřil jsi něco nevídaného. Nad korunami stromů pomalým tempem pluje jakási nevelká vzducholoď. Kam asi pluje? A kdo je posádka? Jaká dobrodružství na ni čekají?

Myšlenka Arkána vznikla, když si Johánek pro jednu z našich her připravil malou vzducholoď z lega. "K čemu vzducholoď?" říkal jsem si, ale pak mi to došlo. Vzducholoď je přeci fantastický dopravní prostředek! Doveze nás, kam budeme potřebovat, i do těch nejzašších koutů fantazie...

Údolí

Abychom to celé mohli nějak ukočírovat, vymysleli jsme rozlehlé údolí, poskládané z hexů, kterým pak budeme moci věnovat větší pozornost. Budeme si moci rozmísťovat různá místa - města, vesnice, řeky, lesy, bažiny, skály, zkrátka co nás napadne - podle toho, kam se děti budou chtít podívat...

Údolí bude ohraničeno vysokými zubatými horami, které nelze přelétnout, vytvoříme tak uzavřený systém hexů, mezi nimiž je možné cestovat, které budeme mít předpřipravené, ale budeme s nimi moci všelijak pracovat. Je to takový pokus jít trochu jinou cestou než předem připravenou mapou - místo toho budeme připravovat hexy a dávat je vplén případným dalším hráčům, kteří si zveřejně né hexy mohou začlenit do svého vlastního údolí.

Každá cesta vzducholodí stojí nějaké zdroje, je třeba dobře plánovat a doplňovat zdroje při přistání -> háčky na dobrodružství.

O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách,
o vysokých horách, které je nutné přelétnout,
o nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů,
o korunách stromů, kde je možné odpočinout

Jsme z míst, která jsme zabydlili,
z hnízd, která jsme opustili,
z cest, které končí na břehu
Jsme z lidí i všech bytostí,
jsme z krve, z masa, z kostí,
jsme ze vzpomínek, snů a příběhů

Posádka lodi

Děti budou tvořit posádku vzducholodi. Budou cestovat údolím, zažívat nečekaná dobrodružství a řešit nečekané problémy. Budou se muset starat o svou vzducholoď, opravovat ji a doplňovat dřevo (případně jiné palivo do vzducholodi). Budou muset kotvit - hledat si místa na zemi, kde lze bezpečně přistát (zde se nabízí úvaha, zda loď bude mít nadnášející "balón", nebo bude muset zkrátka doleťet a přistát...).

Postavy se budou moc vydat třemi směry - mechanik, ochránce a průzkumník. Zatímco **mechanik **se stará o chod lodi, rozumí stroji a arkáně, umí ledacos opravit a ví jak věci fungují, **průzkumník **je ten, kdo se spouští po laně do opuštěné pevnosti/zříceniny, aby prozkoumal, zda tady mohou zakotvit a přenocovat. Má bystré oko, sleduje dalekohledem okolí a pátrá po možném nebezpečí nebo zisku... **Ochránce **je ten, který se o posádku postará, když jde do tuhého. Umí věci zvednou, přidržet, zahnat nepřítele, poprat se za kamarády. Všichni si musí vzájemně pomáhat.

Magie

Image without description

Postavy budou po svěně nalézat střípky Arkána, magických střípků a střepů, úlomků dávných časů, kousky starých kouzel, magické předměty... (oslí můstek ke Kouzlem a mečem, kde lze kouzlit jen skrze předměty). To může být náplní mnoha zajímavých dobrodružných výprav.

Runová magie - inspirace Dungeon Master II, rozpoznávání kouzelných vlastností předmětů pomoci magických run - takto budou hráči moci postupňě identifikovat, co který předmět dělá, budou znát runy, které jsou na něm vepsány. Budou prohledávat předměty a hledat na nich magické runy (lze zkombinovat se skutečnými obrázky...)

Technologie

Ve hře bude i nějaká jednoduchá technologie ve smyslu lehkého steampunku, asi v takové míře jako v DM2 - tedy žádní kráčející roboti, ale spíše malé drobnosti, stroječky pro dokreslení atmosféry. Nebudou běžné, ale také to nebude nic neobvvyklého.